حسین صامعی

All posts by حسین صامعی

حلقه‌های سه‌گانه طراحی استراتژی رشد

در مطلب قبل، نقش اساسی مقصود محوری در رشد و ماندگاری شرکت‌ها را توضیح دادم. بنا بر آنچه بیان شد، مقصود محوری پیشران و انگیزاننده اصلی افراد برای حرکت به سمت قله‌های پیش‌رو است. اما نقش مقصود محوری به همین جا ختم نمی‌شود. مقصود محوری نقش مهمی در تعیین استراتژی رشد شرکت نیز ایفا می‌کند. […]

نقش اساسی مقصود محوری در رشد کسب و کار

مقصود محوری (Core Purpose) بیانگر علت و فلسفه وجودی کسب و کار و یا به تعبیر دیگر هدف غایی است که سازمان در جستجوی آن است. مقصود محوری درباره “چیستی” محصول و خدمتی که عرضه می‌کنید نیست. حتی نشان دهنده “چگونگی” عرضه محصولات و خدمات هم نیست. بلکه نشان دهنده “چرایی” عرضه محصولات و خدمات […]

کارآفرینی بین‌نسلی

کارآفرینی بین‌نسلی مفهومی است که به منظور مطالعه کارآفرینی، و به خصوص کارآفرینی سازمانی، در بستر کسب و کارهای خانوادگی معرفی شده است. کارآفرینی سازمانی فرایندی است که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد، درون یک سازمان مستقر، کسب و کاری جدید را ایجاد نموده و یا دست به نوآوری و یا نوسازی […]

نظام‌های حاکمیتی در کسب و کارهای خانوادگی

“حاکمیت” به فرآیند و ساختار نظارت و تصمیم‌گیری اشاره دارد. در کسب و کارهای خانوادگی، موضوع حاکمیت در دو سطح مطرح می‌شود: حاکمیت کسب و کار و حاکمیت خانواده. حاکمیت کسب‌وکار یا حاکمیت شرکتی، به ساختار و فرآیندهای نظارت بر کسب و کار به‌منظور تضمین پاسخ‌گویی مدیریت و تصمیم‌گیری اثربخش گفته می‌شود. در بسیاری از […]

جانشینی در کسب و کار خانوادگی

هنگامی که صحبت از نرخ بالای ناکامی کسب و کارهای خانوادگی برای انتقال به نسل‌های بعدی به میان می‌آید، انگشت اشاره عمدتاً ناتوانی شرکت‌ها در پرورش رهبران بعدی سازمان و مدیریت اثربخش فرایند جانشینی را نشانه می‌رود. صرفنظر از دیدگاهی که دربارۀ رهبری کسب و کار دارید، برنامه‌ریزی جانشینی به‌منظور تضمین وجود رهبرانی که آماده […]

تداوم کسب و کار خانوادگی

کسب و کارهای خانوادگی سهم مهمی در اقتصاد کشورها دارند و از این جهت تداوم این بنگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بر طبق گزارش انتشارات آكادمی بین المللی تحقیقات شركت‌های خانوادگی، سهم کسب و کارهای خانوادگی از كل کسب و کارهای موجود در اروپا بین ۶۰ تا ۹۳ درصد، در ایالات متحده حدود ۹۵ […]

الگوهای شناسایی فرصت‌های رشد کسب و کار

رشد سازمان، یکی از اهداف اساسی بنگاه‌های اقتصادی است. رشد عموماً با افزایش فروش سازمان سنجیده می‌شود. شاخص‌های دیگر همچون رشد سود الزاماً تصویر کاملی از رشد سازمان نشان نمی‌دهد. ممکن است کسب و کاری نوپا که مدام افزایش فروش خود را تجربه می‌کند تا سال‌ها به سود و یا رشد سود دست پیدا نکند. […]

رویکردهای برنامه‌ریزی استراتژیک

فرایند دستیابی به استراتژی اثربخش برای یک سازمان، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران کسب و کار و صاحب‌نظران استراتژی است. بر مبنای رویکردهای کلاسیک برنامه‌ریزی، فرایند مناسب برای طراحی استراتژی، ایجاد تیمی متشکل از مدیران، مشاوران و کارشناسان است که برای مدتی معلوم (مثلا چند ماه) مطالعات نظام‌مندی را بر روی سازمان انجام دهند و […]