حسین صامعی

Category Archives: استراتژی

حلقه‌های سه‌گانه طراحی استراتژی رشد

در مطلب قبل، نقش اساسی مقصود محوری در رشد و ماندگاری شرکت‌ها را توضیح دادم. بنا بر آنچه بیان شد، مقصود محوری پیشران و انگیزاننده اصلی افراد برای حرکت به سمت قله‌های پیش‌رو است. اما نقش مقصود محوری به همین جا ختم نمی‌شود. مقصود محوری نقش مهمی در تعیین استراتژی رشد شرکت نیز ایفا می‌کند. […]

نقش اساسی مقصود محوری در رشد کسب و کار

مقصود محوری (Core Purpose) بیانگر علت و فلسفه وجودی کسب و کار و یا به تعبیر دیگر هدف غایی است که سازمان در جستجوی آن است. مقصود محوری درباره “چیستی” محصول و خدمتی که عرضه می‌کنید نیست. حتی نشان دهنده “چگونگی” عرضه محصولات و خدمات هم نیست. بلکه نشان دهنده “چرایی” عرضه محصولات و خدمات […]

رویکردهای برنامه‌ریزی استراتژیک

فرایند دستیابی به استراتژی اثربخش برای یک سازمان، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران کسب و کار و صاحب‌نظران استراتژی است. بر مبنای رویکردهای کلاسیک برنامه‌ریزی، فرایند مناسب برای طراحی استراتژی، ایجاد تیمی متشکل از مدیران، مشاوران و کارشناسان است که برای مدتی معلوم (مثلا چند ماه) مطالعات نظام‌مندی را بر روی سازمان انجام دهند و […]