حسین صامعی

Category Archives: کسب و کار خانوادگی

کارآفرینی بین‌نسلی

کارآفرینی بین‌نسلی مفهومی است که به منظور مطالعه کارآفرینی، و به خصوص کارآفرینی سازمانی، در بستر کسب و کارهای خانوادگی معرفی شده است. کارآفرینی سازمانی فرایندی است که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد، درون یک سازمان مستقر، کسب و کاری جدید را ایجاد نموده و یا دست به نوآوری و یا نوسازی […]

نظام‌های حاکمیتی در کسب و کارهای خانوادگی

“حاکمیت” به فرآیند و ساختار نظارت و تصمیم‌گیری اشاره دارد. در کسب و کارهای خانوادگی، موضوع حاکمیت در دو سطح مطرح می‌شود: حاکمیت کسب و کار و حاکمیت خانواده. حاکمیت کسب‌وکار یا حاکمیت شرکتی، به ساختار و فرآیندهای نظارت بر کسب و کار به‌منظور تضمین پاسخ‌گویی مدیریت و تصمیم‌گیری اثربخش گفته می‌شود. در بسیاری از […]

جانشینی در کسب و کار خانوادگی

هنگامی که صحبت از نرخ بالای ناکامی کسب و کارهای خانوادگی برای انتقال به نسل‌های بعدی به میان می‌آید، انگشت اشاره عمدتاً ناتوانی شرکت‌ها در پرورش رهبران بعدی سازمان و مدیریت اثربخش فرایند جانشینی را نشانه می‌رود. صرفنظر از دیدگاهی که دربارۀ رهبری کسب و کار دارید، برنامه‌ریزی جانشینی به‌منظور تضمین وجود رهبرانی که آماده […]

تداوم کسب و کار خانوادگی

کسب و کارهای خانوادگی سهم مهمی در اقتصاد کشورها دارند و از این جهت تداوم این بنگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بر طبق گزارش انتشارات آكادمی بین المللی تحقیقات شركت‌های خانوادگی، سهم کسب و کارهای خانوادگی از كل کسب و کارهای موجود در اروپا بین ۶۰ تا ۹۳ درصد، در ایالات متحده حدود ۹۵ […]