حسین صامعی

خدمات آموزش


در این کارگاه با مفاهیم بنیادین استراتژی و چگونگی شکل‌گیری استراتژی در کسب و کار آشنا می‌شوید. محتوای این کارگاه به شما کمک می‌کند تا انواع تحلیل‌های کلاسیک استراتژی که برای طراحی استراتژی اثربخش موردنیاز است را بیاموزید. به علاوه با مفهوم استراتژی چابک که نحوه شکل‌گیری استراتژی در محیط‌های با عدم قعطیت بالا را بیان می‌کند آشنا می‌شوید.

طرح درس برنامه‌ریزی استراتژیک


این کارگاه به شما کمک می‌کند تا با نحوه پیاده‌سازی و کنترل استراتژی در سازمان آشنا شوید. در این کارگاه، رویکردها و روش‌های کلاسیک و مدرن جاری‌سازی استراتژی در سازمان به ویژه برنامه‌ریزی عملیاتی، کارت امتیازی متوازن، و اهداف و نتایج کلیدی (OKR) را می‌آموزید. همچنین با راهکارهای ایجاد همسویی و انسجام بین افراد سازمان برای تحقق استراتژی آشنا می‌شوید.

طرح درس اجرا و کنترل استراتژی


در این کارگاه با مفهوم مدل کسب و کار و اجزای آن در چارچوب بوم مدل کسب و کار آشنا می‌شوید. این کارگاه به شما کمک می‌کند تا انواع الگوهای مدل کسب و کار را بیاموزید و با آگاهی از فرایند، ابزارها و تکنیک‌های توسعه مدل کسب و کار، مهارت‌های لازم برای طراحی مدل‌های کسب و کار نوآورانه و بازآفرینی مدل‌های کسب و کار موجود را کسب کنید. 

طرح درس مدل کسب و کار


این کارگاه یک دوره آموزشی جامع است که به شما کمک می‌کند تا با استراتژی‌ها، فرایندها و سیستم‌های مدیریتی که موجب رشد نظام‌مند، نوآورانه، سنجیده و پایدار کسب و کار می‌شود آشنا شوید. این کارگاه به ویژه مناسب مخاطبانی است که کسب و کار موفقی را مدیریت می‌کنند و به دنبال رشد بیشتر آن هستند و یا در فکر توسعه کسب و کارهای جدید هستند.

طرح درس مدیریت رشد کسب و کار

این کارگاه آموزشی ویژه کسب و کارهای خانوادگی است. در این کارگاه از فرصت‌ها و چالش‌های خاص شرکت‌های خانوادگی آگاه می‌شوید. همچنین با استراتژی‌ها، الگوها و روش‌های مدیریتی که از یک سو به رشد کسب و کار و از سوی دیگر به تداوم حضور مؤثر اعضای خانواده در کسب و کار کمک می‌کند آشنا می‌شوید. 

طرح درس مدیریت کسب و کار خانوادگی