حسین صامعی

Category Archives: رشد کسب و کار

حلقه‌های سه‌گانه طراحی استراتژی رشد

در مطلب قبل، نقش اساسی مقصود محوری در رشد و ماندگاری شرکت‌ها را توضیح دادم. بنا بر آنچه بیان شد، مقصود محوری پیشران و انگیزاننده اصلی افراد برای حرکت به سمت قله‌های پیش‌رو است. اما نقش مقصود محوری به همین جا ختم نمی‌شود. مقصود محوری نقش مهمی در تعیین استراتژی رشد شرکت نیز ایفا می‌کند. […]

نقش اساسی مقصود محوری در رشد کسب و کار

مقصود محوری (Core Purpose) بیانگر علت و فلسفه وجودی کسب و کار و یا به تعبیر دیگر هدف غایی است که سازمان در جستجوی آن است. مقصود محوری درباره “چیستی” محصول و خدمتی که عرضه می‌کنید نیست. حتی نشان دهنده “چگونگی” عرضه محصولات و خدمات هم نیست. بلکه نشان دهنده “چرایی” عرضه محصولات و خدمات […]

الگوهای شناسایی فرصت‌های رشد کسب و کار

رشد سازمان، یکی از اهداف اساسی بنگاه‌های اقتصادی است. رشد عموماً با افزایش فروش سازمان سنجیده می‌شود. شاخص‌های دیگر همچون رشد سود الزاماً تصویر کاملی از رشد سازمان نشان نمی‌دهد. ممکن است کسب و کاری نوپا که مدام افزایش فروش خود را تجربه می‌کند تا سال‌ها به سود و یا رشد سود دست پیدا نکند. […]