حسین صامعی

کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک

طرح کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک

این کارگاه متمرکز بر معرفی فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک است. محتوای این کارگاه به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم پایه‌ای برنامه‌ریزی استراتژیک و رویکردهای کلاسیک و مدرن طراحی استراتژی آشنا شوید.

سرفصل مطالب کارگاه

  1. مقدمه‌ای بر استراتژی
  2. فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک
  3. ارکان جهت‌ساز
  4. تحلیل محیط خارجی
  5. تحلیل محیط داخلی
  6. طراحی استراتژی با رویکرد تناسب استراتژیک
  7. استراتژی‌های عمومی کسب و کار
  8. طراحی استراتژی با رویکرد تطبیق استراتژیک
  9. طراحی استراتژی با رویکرد نوآوری استراتژیک
  10. مقدمه‌ای بر استراتژی بنگاه

دانلود طرح کارگاه