حسین صامعی

صفحه اصلی

دکترای مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

 

مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 

مشاور مدیریت در شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی

 

زمینه‌های تخصصی: مدیریت استراتژیک، طراحی سازمان، کسب و کار خانوادگی