حسین صامعی

کارگاه مدل کسب و کار

طرح کارگاه مدل کسب و کار

در این کارگاه مفهوم مدل کسب و کار و اجزای آن در چارچوب بوم مدل کسب و کار تشریح می‌شود. به علاوه، انواع الگوهای مدل کسب و کار و فرایند، ابزارها و تکنیک‌های توسعه مدل کسب و کار بیان می‌شود. محتوای این کارگاه مناسب افرادی است که می‌خواهند با نحوه طراحی مدل‌های کسب و کار نوآورانه و بازآفرینی مدل‌های کسب و کار موجود آشنا شوند.

سرفصل مطالب کارگاه

  1. مفهوم مدل کسب و کار
  2. بوم مدل کسب و کار و اجزای آن
  3. الگوهای مدل کسب و کار
  4. فرایند نوآوری و خلق مدل کسب و کار
  5. روش‌ها و تکنیک‌های طراحی مدل کسب و کار
  6. پیاده‌سازی و تکامل مدل کسب و کار

دانلود طرح کارگاه