حسین صامعی

کارگاه مدیریت رشد کسب و کار

طرح کارگاه مدیریت رشد کسب و کار

در این کارگاه با استراتژی‌ها، فرایندها و سیستم‌هایی که موجب رشد کسب و کارها می‌شود آشنا می‌شوید. اگرچه محتوای این کارگاه می‌تواند برای مدیران کسب و کارها با اندازه‌های مختلف راهگشا باشد، اما تمرکز آن بر شرکت‌هایی است که دوره رشد اولیه خود را پشت سر گذاشته‌اند و به دوره استقرار رسیده‌اند.

سرفصل مطالب کارگاه

  1. مقدمه‌ای بر رشد کسب و کار
  2. انواع استراتژی رشد
  3. فرایند طراحی استراتژی رشد
  4. تشخیص فرصت‌های رشد
  5. بهره‌برداری از فرصت‌های رشد
  6. بنیان رشد کسب و کار

دانلود طرح کارگاه